Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018

trị bọ trĩ bằng 7 phương pháp sinh học - ảnh 2
Diệt bọ trĩ bằng 7 phương pháp sinh học
19 Tháng Ba, 2018
Nghi vấn trong vụ cháy Chung cư Carina quận 8 - ảnh 5
Nghi vấn trong vụ cháy Chung cư Carina quận 8
24 Tháng Ba, 2018
xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 - ảnh 4

Tháng 4 năm 2018 này bạn có kế hoạch chuyển nhà. Vậy bạn đã chọn được ngày lành tháng tốt chưa? Nếu chưa, hãy cũng Chuyển Nhà Trọn Gói Toàn Cầu xem bài viết: Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 này nhé !

xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 - ảnh 4

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 – Ảnh 1

 

Chi tiết ngày Tốt – Xấu bạn nên chọn và tránh chuyển nhà trong tháng 4/2018 này: 

Chủ nhật, ngày 1/4/2018 nhằm ngày 16/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày QUÝ HỢI, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

xem-them Kinh nghiệm thuê chuyển nhà trọn gói

Thứ hai, ngày 2/4/2018 nhằm ngày 17/2/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày GIÁP TÝ, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Thứ ba, ngày 3/4/2018 nhằm ngày 18/2/2018 Âm lịch => Ngày Tốt

Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 - ảnh 3

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 – Ảnh 2

 

Thứ tư, ngày 4/4/2018 nhằm ngày 19/2/2018 Âm lịch => Ngày Tốt

Ngày BÍNH DẦN, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

 

Thứ năm, ngày 5/4/2018 nhằm ngày 20/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ĐINH MÃO, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Thứ sáu, ngày 6/4/2018 nhằm ngày 21/2/2018 Âm lịch => Ngày Xấu

Ngày MẬU THÌN, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Thứ bảy, ngày 7/4/2018 nhằm ngày 22/2/2018 Âm lịch => Ngày Xấu

Ngày KỶ TỴ, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

 

Chủ nhật, ngày 8/4/2018 nhằm ngày 23/2/2018 Âm lịch => Ngày Tốt

Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 - ảnh 2

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018 – Ảnh 3

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt => Ngày bình thường

Thứ hai, ngày 9/4/2018 nhằm ngày 24/2/2018 Âm lịch

Ngày TÂN MÙI, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

 

Thứ ba, ngày 10/4/2018 nhằm ngày 25/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày NHÂM THÂN, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

 

Thứ tư, ngày 11/4/2018 nhằm ngày 26/2/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày QUÝ DẬU, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

 

Thứ năm, ngày 12/4/2018 nhằm ngày 27/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày GIÁP TUẤT, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

 

Thứ sáu, ngày 13/4/2018 nhằm ngày 28/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ẤT HỢI, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

xem-themXem thêm: Dịch vụ chuyển nhà trọn gói tại Hà Nội

 

Thứ bảy, ngày 14/4/2018 nhằm ngày 29/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày BÍNH TÝ, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Chủ nhật, ngày 15/4/2018 nhằm ngày 30/2/2018 Âm lịch => Ngày Tốt

Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Thứ hai, ngày 16/4/2018 nhằm ngày 1/3/2018 Âm lịch => Ngày Xấu

Ngày MẬU DẦN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

Thứ ba, ngày 17/4/2018 nhằm ngày 2/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày KỶ MÃO, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Thứ tư, ngày 18/4/2018 nhằm ngày 3/3/2018 Âm lịch => Ngày Xấu

Ngày CANH THÌN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Thứ năm, ngày 19/4/2018 nhằm ngày 4/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày TÂN TỴ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

xem-themXem thêm: Dịch vụ chuyển nhà trọn gói tại Tp.HCM 

Thứ sáu, ngày 20/4/2018 nhằm ngày 5/3/2018 Âm lịch => Ngày Xấu

Ngày NHÂM NGỌ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Thứ bảy, ngày 21/4/2018 nhằm ngày 6/3/2018 Âm lịch => Ngày Xấu

Ngày QUÝ MÙI, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Chủ nhật, ngày 22/4/2018 nhằm ngày 7/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày GIÁP THÂN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

Thứ hai, ngày 23/4/2018 nhằm ngày 8/3/2018 Âm lịch => Ngày Tốt

Ngày ẤT DẬU, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

xem-themXem thêm:Dịch vụ chuyển nhà liên tỉnh

Thứ ba, ngày 24/4/2018 nhằm ngày 9/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày BÍNH TUẤT, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Thứ tư, ngày 25/4/2018 nhằm ngày 10/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ĐINH HỢI, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Thứ năm, ngày 26/4/2018 nhằm ngày 11/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày MẬU TÝ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Thứ sáu, ngày 27/4/2018 nhằm ngày 12/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày KỶ SỬU, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Thứ bảy, ngày 28/4/2018 nhằm ngày 13/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày CANH DẦN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

Chủ nhật, ngày 29/4/2018 nhằm ngày 14/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày TÂN MÃO, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Thứ hai, ngày 30/4/2018 nhằm ngày 15/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày NHÂM THÌN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Trên đây là chi tiết ngày tốt – xấu trong tháng 4/2018, Chuyển nhà trọn gói Toàn Cầu chúc bạn đọc chọn được ngày lành tháng tốt chuyển nhà trong tháng 4 năm 2018 này. Và nếu bạn cần sự giúp đỡ từ đơn vị vận chuyển đừng quên liên hệ 0971.965.966 để được tư vấn về dịch vụ nhé !

xem-themXem thêm: Giá chuyển nhà Hà Nội 

xem-themXem thêm: Top 5 đơn vị chuyển nhà uy tín hàng đầu tại Việt Nam

chuyen-nha-gia-re

CÔNG TY CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI TOÀN CẦU

Đ/c: Số 18, Ngõ 169/52, Đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
Số điện thoại : 0971 965 966

CHUYỂN NHÀ TOÀN CẦU TẠI TP.HCM

Đ/c : Số 973/89 Nguyễn Ảnh Thủ, P.TCH, Quận 12, TP.HCM
Số điện thoại : 0967 268 139

Website: chuyennhatoancau.com

 

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2018
3.4 (67.1%) 31 votes

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *